Jak wygląda protokół wypadku?

Każdy wypadek drogowy, niosący ze sobą poważne konsekwencje: to znaczy ciężkie obrażenia ciała osób poszkodowanych, znaczne uszkodzenie pojazdu, niezdolnego do dalszego poruszania się, oraz śmierć uczestników kolizji wymaga wezwania służb porządkowych i ratunkowych.

Działania policji opierają się na sporządzeniu protokołu, na podstawie którego możliwe są dalsze działania: wystąpienie o odszkodowanie oraz postępowanie sądowe w przypadku orzeczenia o winie kiedy wypadek jest śmiertelny. Obecność policji nie zawsze jest konieczna, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z niegroźną, małą stłuczką a uczestnicy kolizji są w stanie sami dojść do porozumienie.

Natomiast kiedy policja pojawia się już na miejscu zdarzenia do jej obowiązków należy podjęcie wszelkich czynności mających na celu ustalenie przyczyn wypadku, zabezpieczenie ciał itd. Protokół wypadku zawiera dane dotyczące sprawcy– osoby kierującej pojazdem, to jest jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, dane dotyczące posiadanego prawa jazdy. Poza sprawcą w protokole muszą znaleźć się informacje o pojeździe: jego marka, numer rejestracyjny, imię, nazwisko i adres właściciela, numer polisy OC i AC a także nazwę ubezpieczyciela, datę podpisania i ważność polisy. W następnej kolejności podaje się treści dotyczące osoby poszkodowanej takie same jak w przypadku sprawcy.

Natomiast do zadań policji należy sporządzenie notatki z miejsca wypadku. Podaje się tutaj datę zdarzenia, miejsce, godzinę i opis. Dodatkowo zamieszcza się uszkodzenia pojazdu sprawcy jak też poszkodowanego. Elementami końcowymi są podpisy uczestników wypadku oraz oświadczenie sprawcy, że ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie wyżej opisanej kolizji.

Jeśli winny nie przyznaje się do popełnionego czynu, sprawa kierowana jest do sądu. Często bowiem bywa tak, że stateczne rozstrzygnięcie o winie jednego z uczestników stłuczki czy poważnego wypadku jest niemożliwe wtedy zbiera się istotne dowody i sprawę pozostawia do rozwiązania w sądzie. Częstą przyczyną także bywa brak świadków, jak też wyraźnych dowodów mówiących o winie.

Protokół ze zdarzenia drogowego sporządzany jest w momencie gdy konieczne jest dalsze postępowanie mające na celu wycenę uszkodzeń samochodu lub też gdy sprawa trafia do sądu w chwili wypadku ze skutkiem śmiertelnym, natomiast kiedy sprawca przyjmuje mandat sprawa zostaje rozstrzygnięta i dalsze działania nie s ą podejmowane.